Cennik

Podręczniki do realizacji podstawy programowej -100 zł.

wyprawka plastyczna wg listy z zakładki wyprawka,prosimy o dostarczenie do 25 sierpnia każdego roku.

dzieci5W ramach czesnego zapewniamy :

 • Całodzienną opiekę wykwalifikowanych pedagogów.
 • Realizację pełnej podstawy programowej wg wytycznych MEN
 • Codzienne zajęcia
 • Zajęcia dodatkowe:
 • język angielski
 • język francuski
 • sensoplastyka
 • rytmika,
 • kółko plastyczne,
 • taniec/zumba
 • Całodzienne wyżywienie

Czesne za Przedszkole należy wpłacać na niżej podany nr rachunku konta bankowego do 1-ego dnia każdego miesiąca :

Dzienna Opieka Nad Dziećmi

Grzegorz Sasinowski
Ryska 3, lokal 1 i 2
15-008 Białystok

39 1500 1083 1210 8008 5223 0000

WAŻNE: W tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz za jaki miesiąc jest czesne.