REKRUTACJA 2019/2020

REKRUTACJA 2019/2020

Zgodnie z zarządzeniem nr 50/19 Prezydenta Miasta Białegostoku (z dnia 22 stycznia 2019r) Przedszkole Niepubliczne ,,Nasze Szkraby” w Białymstoku informuje o terminach rekrutacji miejskiej do oddziałów przy ulicy Sosabowskiego oraz Ryskiej (przedszkole za ,,1zł”):

1.) od 25 lutego 2019r – 06 marca 2019r. składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę.

Wnioski należy złożyć w biurze przy ul. Sosabowskiego 5 (tel. 785 658 826).

2.) 21 marca 2019r. nastąpi weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola przez komisję rekrutacyjną.

3.) 26 marca 2019r. o godzinie 15:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4.) do 29 marca 2019r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia polegającego na podpisaniu umowy.

5.) 01 kwietnia 2019r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Białystok obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w Uchwale Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby pkt każdemu kryterium (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1219).
Drodzy Rodzice dzieci uczęszczających,
informujemy, iż deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2018/2019, w terminie do 18 lutego 2019r. Złożenie tej deklaracji gwarantuje dziecku miejsce w przedszkolu. Dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne w swoim dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji.
Druk deklaracji otrzymają Państwo po 04.02.2019r.