O nas

Numer bezpośredni do przedszkola przy ul.Łąkowej 1.
Biuro: 791 628 000
e-mail: przedszkolelakowa@wp.pl

  • Dane do przelewu.Nasze Szkraby – Ewa Sasinowska
  • konto :34 1140 2004 0000 3002 7678 6050

Plan dnia przedszkola

6.30 – 8.30

Schodzenie się dzieci. Zabawy spontaniczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci z wykorzystaniem ulubionych zabawek. Zabawy poranne z elementami ruchowymi.

8.30-8.50

Zabawy ruchowe integrujące całą grupę; czynności higieniczne.

8.50 – 9.00

Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów.

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką ,muzyką i literaturą.

10.00 – 11.00

Pobyt na powietrzu – uzależniony od pogody i pory roku. Obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.

Opanowanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem. Zabawy i zajęcia ruchowe organizowane przez nauczyciela.

11.00 – 11.15

Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.15 – 11.40

Pierwsze danie obiadowe (zupka). Wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia. Czynności samoobsługowe.

11.40 -13.30

Leżakowanie, odpoczynek, słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej.

13.30 – 14.00

Drugie danie obiadowe. Czynności samoobsługowe.

14 – 15.10

Zajęcia tematyczne – koła zainteresowań.

15.30 – 16.00

Podwieczorek. Czynności higieniczne przed i po posiłku.

16.30 – 17.30

Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, dowolne-rozwijające własne zainteresowania. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

17.30 – 17.30

Żegnamy przedszkolaki. Prace porządkowe.

TOP