Nasze kochane ciocie ze żłobeczka

Dyrektor żłobka -Ewelina Janowska 785 658 826

kierownik placówki/wychowawca grupy Magdalena Chwatko

ciocie: Magda

ciocia Marta

ciocia Paulina

ciocia Kasia

położna Bożenka

zabawy sportowe – Przedszkoliada Białystok