Nasze kochane ciocie ze żłobeczka

Dyrektor żłobka -Ewelina Janowska 785 658 826

kierownik placówki.wychowawca grupy Magdalena Chwatko

ciocie: Magda

ciocia Marta

ciocia Asia

ciocia Agata

ciocia Ania

ciocia Agnieszka

położna Bożenka

zabawy sportowe – trener Adrian