Plan Dnia

 • Plan dnia
 • Plan dnia przedszkola
 • 6.30 – 8.00
  Schodzenie się dzieci .Zabawy spontaniczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci z wykorzystaniem ulubionych zabawek . Zabawy poranne z elementami ruchowymi.
  8.30-8.50
  Zabawy ruchowe integrujące całą grupę ; czynności higieniczne.
  8.30 – 9.00
  Śniadanie ,przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku ,ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów.
  9.00 – 10.00
  Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujący wszechstronny rozwój dziecka .Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych ,dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką ,muzyką i literaturą.
  10.00 – 11.00
  Pobyt na powietrzu uzależniony od pogody i pory roku. Obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.
  Opanowanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem.Zabawy i zajęcia ruchowe organizowane przez nauczyciela.
  11.00 – 11.15
  Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.
  11.15 – 11.40
  Pierwsze danie obiadowe (zupka).Wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia. Czynności samoobsługowe.
  11.40 -13.30
  Leżakowanie,odpoczynek;słuchanie bajek,kołysanek,muzyki relaksacyjnej.
 • 13.30 – 14.00
  Drugie danie obiadowe. Czynności samoobsługowe.
  14 – 15.10
  Zajęcia tematyczne – koła zainteresowań .
  15.30 – 16.00
  Podwieczorek. Czynności higieniczne przed i po posiłku.
  16.30 – 17.30
  Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, dowolne-rozwijające własne zainteresowania. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.
  16.30 – 18.00
  Żegnamy przedszkolaki .Prace porządkowe.