Nowy oddział przedszkola

Zapraszamy do rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

Czesne 250 zł.

Wyżywienie 9 zł( odliczane w przypadku nieobecności dziecka w kolejnym miesiącu).

Język angielski – 3 razy w tygodniu.

Zajęcia dodatkowe bezpłatne:

  • sensoplastyka
  • zumba
  • przedszkoliada (zajęcia ruchowe z instruktorami piłki nożnej)
  • logopeda
  • psycholog
  • wczesne wspomaganie rozwoju
  • trening umiejętności społecznych

Zajęcia dodatkowe płatne:

  • Balet
  • Basen
  • Robotyka