Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

https://kuratorium.bialystok.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/programy-rzadowe/wykaz-organow-prowadzacych-oraz-szkol-i-placowek-wychowania-przedszkolnego-zakwalifikowanych-do-udzielenia-w-2021-r-wsparcia-finansowego-w-ramach-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czy.html