Cennik

zumba,przedszkoliada,sensoplastyka,j.angielski- zajęcia bezpłatne

Wyżywienie 10,5 zł/dzień dzieci w wieku 3-5 lat i 11 zł/dzień oddział „zerówka”.(odliczane w kolejnym miesiącu w przypadku nieobecności dziecka).

Zajęcia dodatkowe płatne:

logopeda 110 zł( pakiet 4 spotkań w miesiącu).

basen (120 zł za 4 lekcje).

balet (70 zł za 4 lekcje).

robotyka (70 zł za 4 lekcje).

Wyprawka plastyczna wg listy z zakładki wyprawka,prosimy o dostarczenie do 25 sierpnia każdego roku.

dzieci5W ramach czesnego zapewniamy :

  • Całodzienną opiekę wykwalifikowanych pedagogów.
  • Realizację pełnej podstawy programowej wg wytycznych MEN

Zajęcia dodatkowe:

  • język angielski
  • przedszkoliada
  • sensoplastyka
  • rytmika,
  • kółko plastyczne,
  • taniec/tumba
  • Całodzienne wyżywienie (od września 2019 r- 10.5/11zł/dzień)

Czesne za Przedszkole należy wpłacać na niżej podany nr rachunku konta bankowego do 5-ego dnia każdego miesiąca :

Nasze Szkraby,Przdszkole niepubliczne

Grzegorz Sasinowski
Ryska 3, Sosabowskiego 5
15-008 Białystok

39 1500 1083 1210 8008 5223 0000

WAŻNE: W tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz za jaki miesiąc jest czesne.