Plan dnia

Plan dnia przedszkola

6.30 – 8.00
Schodzenie się dzieci .Zabawy spontaniczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci z wykorzystaniem ulubionych zabawek . Zabawy poranne z elementami ruchowymi.
8.30-8.50
Zabawy ruchowe integrujące całą grupę ; czynności higieniczne.
8.30 – 9.00
Śniadanie ,przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku ,ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów.
9.00 – 10.00
Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i w małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych  stymulujący wszechstronny rozwój dziecka .Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych ,dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań  twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką ,muzyką i literaturą.
10.00 – 11.00
Pobyt na powietrzu uzależniony od pogody i pory roku. Obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.
Opanowanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem.Zabawy i zajęcia ruchowe organizowane przez nauczyciela.
11.00 – 11.15
Czynności porządkowo-higieniczne, przygotowanie do obiadu.
11.15 – 11.40
Pierwsze danie obiadowe (zupka).Wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia. Czynności samoobsługowe.
11.40 -13.30
Leżakowanie,odpoczynek;słuchanie bajek,kołysanek,muzyki relaksacyjnej.

13.30 – 14.00
Drugie danie obiadowe. Czynności samoobsługowe.
14 – 15.10
Zajęcia tematyczne – koła zainteresowań .
15.30 – 16.00
Podwieczorek. Czynności higieniczne przed i po posiłku.
16.30 – 17.30
Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, dowolne-rozwijające własne zainteresowania. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.
16.30 – 17:30.00
Żegnamy przedszkolaki .Prace porządkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOP